Dialektika předjaří

Posvátná zvěř hrabe kopýtky v závějích nevědomí. Stará pavoučice se pohla, i když naoko vládne sníh. Brambory klí a chutnají sladce. To po nich tvůj dech páchne sklepem a plísněmi. Napij se, Karmelo, z nádoby na svěcenou vodu. Zasvěť svůj život hejnu vran. Víš, že je vysněná i tvá cesta ke kostelu? Polární noc mysli vždycky sází na zázrak.  A co tvůj nocležník? Zas přemítal nad hrůzou, …