Nikola Klanicová spisovatelka

Topologie slasti

Říkalo se, že rudé lampy na komínech jsou majáky pro meditující draky. Původci smyšlenek bývají výhradně dospělci. Navíc, mluva červených luceren se obrací spíše k nim. Stařec zašeptal vnukovi: Vidíš? Nevěstince povýšily do nebes. Kdežto za nás chodily ukáječky po zemi. To bývaly lepší časy.  Tak vštípil chlapci touhu po neskutečnu. Snil jen o létání a životě v mracích. Hoch později trpěl plochostí slasti, jež se …