Image

Eseje o včelách

Eseje o včelách vznikaly v roce 2017. Poslední esej jsem dokončila v únoru 2018 v Portugalsku. Texty byly částečně publikovány v knize „Začínáme včelařit”, která vyšla na podzim 2019.