Začínáme včelařit

Začínáme včelařit

Rok vydání: 2019

Kolektivní monografie. Eseje.

Zobrazit ukázku
Včely užitečné

Nad včelami se vznáší aureola neskonalé užitečnosti. Snad nikdo nepochybuje o tom, že včely jsou pro přírodu a ekosystémy prospěšné. Jakoby lidé říkali: nejde o ten med a všechny produkty, co nám včela poskytuje, ale hlavně o ty květiny, které by se bez včel nemohly rozmnožovat. A jestli zemřou včely, tak zemřou i květiny a vůbec nám nezáleží na vosku, mateří kašičce, propolisu a medu, jen chceme dobro pro rostliny, pro přírodu. Ovšem příroda je něco jako stát, neviditelná struktura, s níž musejí všichni vyjít zadobře, ale nikdo ji nikdy nenahmatá. Pod abstraktní pojmy se dá leccos schovat, třeba sledování ryze osobního prospěchu, což je společensky nepřípustné přiznat na rovinu.

Včely rostlinám samozřejmě prospívají. I když kdysi dávno rostliny prosperovaly i bez hmyzu a obrovská radiace hmyzích taxonů v dávné minulosti nastala patrně i díky vynálezu květu a jeho pochutin. Průběhem času se mnoho rostlin předělalo na tzv. hmyzosnubné, takže jsou perfektně konstrukčně vybavené přijímat hmyz na svých květech, aby se na jeho těle mohla zachytit droboučká zrnka pylu. Pyl má samčí povahu a díky hmyzu se dostane k blizně, jež je samičím orgánem. Ke kontaktu musí dojít, aby vzniklo semeno. Včely projevují zvláštní druh věrnosti druhu květu. Tak včela vytrvale vyhledává v okolí stejný květ a dochází k efektivnímu přenosu pylu na jiný květ téhož druhu. Pochopitelně, rostliny či stromy produkují pylu nadbytek a tak k opylení dochází i bez včel. Zde ovšem nacházíme rozuzlení zápletky, proč jsou včely pro přírodu – vlastně pro člověka – tak užitečné. Strom opylený včelami poskytne lidem asi 16 kg ovoce, kdežto bez pomoci včel pouze asi 3,5 kg. Netřeba připomínat, že v originálním procesu je hlavním cílem rostliny vznik semene. Jelikož semena ve většině plodů lidstvo obtěžují, cílem je dosáhnout na největší množství zbytnělých obalů semen a semena potlačit. Teprve se uvidí, kam to lidstvo dovede. V každém případě pyl zůstává důležitou komoditou.

Z pohledu lidských měřítek jde o bezvýznamný pel, jaký se setře jediným pohybem ruky. Pro někoho představuje hotovou pohromu, pokud na něj reaguje alergicky. Pro jiného se pyl může stát celoživotní vášní. Zkoumání starodávných pylových zrnek se věnuje důležitá vědecká disciplína. Úvod do palynologie může snadno způsobit šok: vypadá to, že pyl je pouhý  jemný žlutý prach. Ten se však pod mikroskopem vyjeví jako naprostý ohňostroj tvarů a rozmanitosti! Miniaturní ostny na dokonalých sferulích, členitý povrch v podobě ok a krajkového síťoví, oválky, pecičkovité formy s rýhami a trojčetné objekty – to vše připomíná výtrysk fantazie geniálního kreslíře, jenž vymýšlí kosmická plavidla různých druhů. Až to člověku připadá nemožné, že všechny ty tvary nevznikly v nějaké konstrukční kanceláři, že ty geniální součástky nikdo nesestrojil.

Předchozí kniha
Další kniha