Všem vyděračům

Všem vyděračům

Listopad / 2021
9.11. 2021 Brno

Všem vyděračům, co straší lidi smrtí a rozdmýchávají nenávist.

Je mezi námi spousta jedinců, co mají těžký život i bez vás. Je pro ně těžké přežít, i když nemají žádnou viditelnou či změřitelnou nemoc. Osud se s nimi nemazlil, nějaký jiný manipulátor je vysál až na dno, zradili je jejich nejbližší, někdo je od dětství bil a ponižoval, jsou bez peněz. Nemají nikoho, kdo by se za ně postavil. Dosud nezahlédli světlou stranu tohoto světa a každý den je pro ně boj. Vyděrači, vháníte je do ještě větší úzkosti a činíte jejich bytí nesnesitelným.

Je mezi námi spousta starých lidí. Narodili se do 2. světové války, bezpráví, vraždění a hluku vojenských letadel. Jako děti se místo válení u počítače museli večer sbalit a jít spát do lesa do zákopů. Pak svoje mládí strávili v komunistických kleštích, v životě neviděli moře, ale zato viděli, jak vládne lež a odvážní lidé mizí v lágrech nebo končí na šibenici. Celý život pracovali a platili státu. Povinně platili našemu zdravotnictví. Mají všechno předplacené. Ocitli se v období života, kdy už nemají mít žádné starosti. Místo toho dožívají v záměrně vyrobené atmosféře zamoření a beznaděje. Pozbyli svou někdejší sílu, s níž dřív ustáli všechny zkoušky osudu a možná nemají nikoho, kdo by se jich zastal. Vyděrači, děsíte je a způsobujete jim bolest. 

Tihle lidé a všichni ostatní mají svaté právo řídit se svým úsudkem, řídit se svým pocitem a rozhodovat o své osobě a svém těle z vlastní vůle. Svobodný člověk nemusí obhajovat a vysvětlovat svoje rozhodnutí jiným. Má právo říct, že něco nechce. Svobodná volba je dílem hlavy i srdce, člověka není možné rozkuchat a jeho intuici vyříznout a spálit ji v peci za špitálem. Intuice a vnitřní síla jsou testem nezachytitelné, přesto zásadní veličiny. Mají obrovskou váhu obzvláště v dnešní situaci, která je veskrze iracionální, emotivizovaná a hlavně postavená na špatně či pochybně vyhodnocených datech, protože zatím uběhla krátká doba na to, aby se dalo solidně a opravdu vědecky hodnotit cokoliv. 

Vyděrači, měli byste vědět jedno: lidé jsou chytří. Nepotřebují ani reklamní kampaň, ani ministerstvo propagandy, aby se rozhodli tak či onak. Mají svoje myšlení, protože jsou osobnosti. Nejsou to tupci, kteří potřebují vaši převýchovu k pseudomedicínské ideologii, kterou jste nastolili. Krmíte nenávistí jen svoje stoupence a nad nikým jiným nemáte moc. Bohužel ale způsobujete utrpení velkému množství lidí, když je nutíte jít proti vlastnímu přesvědčení a proti citlivému vnitřnímu kompasu, když proti nim zavádíte represe a označujete je za nepřítele společnosti, protože nechtějí vaše očkování. Popíráte jejich základní právo: být sám sebou a žít svůj život.

A nakonec: Vyděrači, vydírání je trestný čin. Možná jste tohle všechno nevěděli, ale teď už to víte. Nevymlouvejte se, že jste byli pomýlení, že jste jen plnili rozkazy, až se karta obrátí!

nikola klanicová

Kategorie

Chronologicky

Předchozí článek

Další článek