Vermeer aneb co je za vesmírem

Vermeer aneb co je za vesmírem

Duben / 2023
24.4. 2023 Amsterdam

Někdo si myslí, že jezdit za obrazy různě po světě je můj koníček.

Ale není to koníček.  Je to úplně něco jiného.

Zčistajasna dostanu informaci, kde a kdy, v jakém časovém okně se mám fyzicky dostavit na dané místo. Následující postup je velmi věcný. Některé ženy stejně věcně postupují, když zjistí, že potřebují dítě. Nejde o to, kdo u toho bude, jak se to stane – prostě se to udělá. Je v tom sotva něco náboženského, pouze pud a vykonání kroků bez zbytečného přemýšlení.  Pochází to z tak hlubokých vrstev osobnosti, že je to střízlivé až hrůza.

Někdo stanovil podmínky a cenu a musí se to splnit.  Letenka, vstupenky, hotel, volno z práce, služebnictvo pro kocoura a tak dále. Skoro všechno se opakuje, galerie na celém světě vypadají tak stejně, jako by člověk chodil v jediném domě. Vermeer měl ve svém životě i jiné věci na práci než malování – bohužel – takže jeho obrazů není mnoho. A z těch, co jsou v Rijskmuseu letos vystavené, má jeden zcela zvláštní postavení. Vždycky to tak je. Bez ohledu na to, s kolika obrazy se na výstavě setkáme, utkví v nás jediný. Dříve lidé věřili, že obrazy jsou okna do božského světa. Dobře vím, že je to kus plátna šikovně pokrytý pigmenty.

Ten kus plátna dovede při setkání tváří v tvář přivodit pozoruhodné věci:

Stav, kdy lze konečně spočinout a zároveň je všechno pryč a převládá poznání, že jedno srdce v hrudi chybí, a kdyby nechybělo, už by se to celé dalo vyjádřit.

Podmanění se nevyhnutelnému pohybu něčeho většího než jen planety, galaxie nebo vesmíru. Jakmile se perioda dokoná, s novým cyklem nastávají nové pořádky. Není žádný návrat.  Návrat je iluze, jakkoliv vytrvalá je snaha dostat se zpátky, marná snaha podobná té, s níž se někteří muži snaží dostat ženám mezi nohy, a pak někam dál, ale vrátit se prostě není kam.

Okamžik, kdy člověk roztaje a všechny nesmyslnosti jeho života se ozřejmí, protože ho dovedly až sem. Zároveň se celá dosavadní zkušenost smrskne na marginálii, celé to mezidobí mezi Tehdy a Nyní se ukáže nepodstatné.

Propojení s dávným společenstvem mimo prostor a čas, které není mimo prostor a čas a dokonce není ani společenstvem. I když není nic kromě vesmíru, pocit, že je něco za vesmírem, je neotřesitelný.  Lidské myšlení obvykle tíhne k otázce kdy a kde,  řekněme Delft 1659. Lze ten bod opět navštívit? Navzdory nesmyslnosti otázky je odpověď kladná. Vyvstávají další paradoxy: vzdálenost je taky iluze a přesto je nezbytné tu vzdálenost urazit a dostavit se osobně. A tak lze pokračovat donekonečna.

Pocit: ach ano, tohle je moje, tohle je naše (nikoli ve smyslu vlastnictví), všechno poznávám!

Někdo stanovil podmínky a cenu a když bylo vše splněno, v Amsterdamu vystavili obraz. Vlastně, milostivě otevřeli okno. Tím průzorem v hradbě z úniků a narážení a totálního nepochopení mi mávají kapky studeného deště, ulpívající na neposkvrněnosti, která okamžitě umírá, aby mohla být vzkříšena pro další smrt, a mávají mi Oni.  Já se jim snažím očima odpovědět, ale dav mě odstrčí a zastíní ten jediný paprsek, co ke mně mohl projít.

Co zbývá pro další bůvíjak dlouhé mezidobí?

Návštěvy zemřelých ve snu

s poselstvím, které zaspím.

A někdo jiný řekne: na obraze jsou hezké barvy.

 

 

 

 

Kategorie

Chronologicky

Předchozí článek

Další článek